Интернет съкровищница

В Първичния си вид тя е била заключена Прасветлина и тази Прасветлина е дишала само Древния преди да потече надолу като чиста, кристална Енергия и после, слизайки още по-надолу тя се е облякла във вещество, за да стане достъпна за хората.