Интернет съкровищница

Суфизмът – това е първоначалната ясна светлина, неродената светлина.

Елеазар Хараш за Светлината, Суфи