Интернет съкровищница

Какво е грешният, падналият човек? – Търсач на своето нещастие.

Елеазар Хараш за Въпросите, Греха, Нещастията, Падението, Търсенето, Човекът