Интернет съкровищница

Постоянната медитация е най-могъщият образувател.

Елеазар Хараш за Бяла Магия, Медитацията, Постоянството