Интернет съкровищница

В своите разумни усилия виж Дао.

Елеазар Хараш за Дао, Разумността, Усилията