Интернет съкровищница

Суфи не се грее на слънцето, той е влязъл в Сърцето на Бога.

Елеазар Хараш за Бог, Слънцето, Суфи, Сърцето