Интернет съкровищница

За да овладееш Духовните неща, първо трябва да си овладял себе си.

Елеазар Хараш за Духовното, Самоконтролът