Интернет съкровищница

Чистата храна е търсене на чисти качества и сили.

Елеазар Хараш за Качествата, Силите, Храните, Чистотата