Интернет съкровищница

Страданията лекуват отклоненията. Без страдания хората биха станали много по-големи зверове, отколкото са сега.

Елеазар Хараш за Лекуването, Падението, Страданието, Човекът