Интернет съкровищница

На някой трябва да се плаща, за да не прави нищо.

Елеазар Хараш за Чистият Смях