Интернет съкровищница

Кои са недостъпни за лечение? – Равнодушните, разубедените.

Елеазар Хараш за Въпросите, Вярата, Лекуването