Интернет съкровищница

Това, в което постоянстваш, е най-реалното.

Елеазар Хараш за Бяла Магия, Постоянството, Реалното