Интернет съкровищница

Тъмните сили са непостоянни.

Елеазар Хараш за Бяла Магия, Постоянството, Тъмнината