Интернет съкровищница

Светът ли е лош или човек е неоправен?

Елеазар Хараш за Света, Човекът