Интернет съкровищница

Коя градина е лоша? – Която отглежда лоши качества.

Елеазар Хараш за Въпросите, Качествата