Интернет съкровищница

Постоянното течение на енергията образува успеха.

Елеазар Хараш за Бяла Магия, Енергията, Постоянството, Успехът