Интернет съкровищница

Водата е слязла от Древното Величие на Прасветлината, тръгвайки от Величието на Прасветлината, тя се облича в енергия и това да тече е именно качеството на енергията, а водата е само материята, веществото, с което се е облякла енергията.