Интернет съкровищница

Само спокойният човек може да внася живот и разумност в другите.

Елеазар Хараш за Живота, Законите, Разумността, Спокойствието, Човекът