Интернет съкровищница

Без постоянство нямаш корен.

Елеазар Хараш за Бяла Магия, Постоянството