Интернет съкровищница

Вътре в спокойствието се разбиват всички отрицателни сили.

Елеазар Хараш за Законите, Злото, Спокойствието