Интернет съкровищница

Къде се явява Великото? – В малкото, в малките неща, в подробностите.

Елеазар Хараш за Великото, Въпросите, Малките неща