Интернет съкровищница

Може ли пукната лодка да доплува до брега?

Елеазар Хараш за