Интернет съкровищница

Ако имам Дао, всичко имам, но как става това не знам.

Елеазар Хараш за Дао, Незнайното