Интернет съкровищница

Чудно е Дао, защото не мога да Го разбера. Чувствам се прекрасно в своето неразбиране!

Елеазар Хараш за Дао, Разбирането