Интернет съкровищница

Постоянството е законът на висшата истина.

Елеазар Хараш за Бяла Магия, Законите, Истината, Постоянството