Интернет съкровищница

Сияещият човек има в себе си Мъдър Покой.

Елеазар Хараш за Мъдростта, Покоя, Сиянието, Суфи, Човекът