Интернет съкровищница

Словото носи Пътя и Словото го образува.

Елеазар Хараш за Пътят, Словото