Интернет съкровищница

Кое знание е истинско? – Това, което те освобождава от ограниченията.

Елеазар Хараш за Въпросите, Знанието, Истината, Ограниченията, Свободата