Интернет съкровищница

Сахасрара – това са хиляда енергийни вихъра.

Елеазар Хараш за Сахасрара, Чакрите