Интернет съкровищница

За пари той е готов да направи всичко, дори и едно добро дело.

Елеазар Хараш за Доброто, Парите, Чистият Смях