Интернет съкровищница

Защо идват болестите? – За да предпазят човека от по-голямо зло.

Елеазар Хараш за Болестите, Въпросите, Злото, Човекът