Интернет съкровищница

Има хора, които правят добро само по погрешка.

Елеазар Хараш за Доброто, Чистият Смях, Човекът