Интернет съкровищница

Дао е опората, защото не се опира на нищо.

Елеазар Хараш за Дао, Нищото, Опората