Интернет съкровищница

Който е придобил дълбок вътрешен мир, той има бъдеще.

Елеазар Хараш за Бъдещето, Дълбочината, Законите, Мирът, Спокойствието