Интернет съкровищница

Постоянството подготвя вселяването.

Елеазар Хараш за Бяла Магия, Вселяването, Постоянството