Интернет съкровищница

Колко много желаещи да ти подадат ръка за помощ, когато си вече на кон.

Елеазар Хараш за Помощта, Успехът, Чистият Смях