Интернет съкровищница

Човек обикновено иска вечно и веднага, а получава нищо и постепенно.

Елеазар Хараш за Желанието, Чистият Смях