Интернет съкровищница

Не знам кога Дао е вътре в мен, но ако Дао се издаде, тогава Го узнавам.

Елеазар Хараш за Дао, Познанието