Интернет съкровищница

Дълбок мир значи истинско знание.

Елеазар Хараш за Дълбочината, Законите, Знанието, Мирът, Спокойствието