Интернет съкровищница

Само Чистото Сърце може да чува Истинните неща.

Елеазар Хараш за Истината, Сърцето, Чистотата