Интернет съкровищница

Водата е Пазител. Тя крепи света и човечеството.

Елеазар Хараш за Водата, Пазителите, Света, Човекът