Интернет съкровищница

Кое е най-важното за изцелението на човека? – Неговото собствено убеждение, че може да бъде изцелен.

Елеазар Хараш за Въпросите, Изцелението, Лекуването, Човекът