Интернет съкровищница

Любовта към Дао превъзхожда и най-правилната постъпка.

Елеазар Хараш за Дао, Любовта