Интернет съкровищница

Ако съм в Дао – съм несотворен.

Елеазар Хараш за Дао, Несътвореността