Интернет съкровищница

Как се реализира Духът? – Само при абсолютна чистота.

Елеазар Хараш за Въпросите, Духът, Чистотата