Интернет съкровищница

Мъдрецът е по-дълбок от делата и от мислите си.

Елеазар Хараш за Делата, Дълбочината, Мисълта, Мъдростта