Интернет съкровищница

Постоянството показва, че ще имаш всичко.

Елеазар Хараш за Бяла Магия, Постоянството