Интернет съкровищница

Опитът ни помага да не извършваме една и съща грешка 120 пъти.

Елеазар Хараш за Греха, Опита, Чистият Смях