Интернет съкровищница

Докато човек не оправи грешките си, не може да бъде спокоен.

Елеазар Хараш за Греха, Законите, Спокойствието, Човекът