Интернет съкровищница

Водата е Велико Самоотдаване на Бога.

Елеазар Хараш за Бог, Великото, Водата