Интернет съкровищница

Духът образува успеха чрез постоянството.

Елеазар Хараш за Бяла Магия, Духът, Постоянството, Успехът