Интернет съкровищница

Дао е Пълнотата на моята Пълнота.

Елеазар Хараш за Дао, Пълнотата