Интернет съкровищница

Водата горе е Любов, а долу е вещество.

Елеазар Хараш за Водата, Любовта